Rhowch fanylion mewngofnodi SAFMEDS yr ysgol

Maer rhaglen hon yn gofyn eich bod yn cofnodi manylion mewngofnodi eich ysgol. Dylai ymchwilwyr ddefnyddio manylion mewngofnodir ymchwilydd yn lle hynny.